موقعیت کاری نگهبان تهران ۲ مرداد ماه آگهی شماره۱۶۳۱

۳۲۹ روز پیش

تعدادی نیروی نگهبان جوان , فعال و بازنشسته حقوق ۱ الی , ۶۰۰ / ۱ با شرایط عالی و بیمه

آگهی های مرتبط


نگهبان

  • جنسیت
  • نوع همکاری