موقعیت کاری پرستار تهران ۲ مرداد ماه آگهی شماره۱۸۷

۱۱۶ روز پیش

تعدادی نیروی خانم پرستار , یا کمک پرستار آشنا به , کاشت مو جهت کلینیک نیازمندیم

آگهی های مرتبط


نیاز به پرستار

 • جنسیت
  زنمرد
 • نوع همکاری
  تمام وقت

استخدام,پرستار درتهران

 • جنسیت
  زنمرد
 • نوع همکاری
  تمام وقت

نیازمند پرستار مجرب

 • جنسیت
  زنمرد
 • نوع همکاری
  تمام وقت