تبلیغات

تبلیغات بنری

 

 

قیمت(تومان) زمان سایز جایگاه پلن
۵۰۰.۰۰۰ ۳۰ ۶۰*۴۶۸ هدر H
۴۰۰.۰۰۰ ۳۰ ۱۰۰*۷۵۰ زیر اسلایدر و بالای آگهی های M1
۲۰۰.۰۰۰ ۳۰ ۱۰۰*۷۵۰ زیر آگهی های ویژه در صفحه اصلی و آگهی های مرتبط M2
۳۰۰.۰۰۰ ۳۰ ۲۰۰*۲۰۰ سمت راست زیر منوی راست R1
۲۰۰.۰۰۰ ۳۰ ۲۰۰*۲۰۰ زیر دسته بندی استانی در ستون سمت راست R2
۱۰۰.۰۰۰ ۳۰ ۲۰۰*۲۰۰ زیر خبرنامه در ستون سمت راست R3
۳۵۰.۰۰۰ ۳۰ ۱۰۰*۳۰۰ ستون چپ بالای آزمون استخدامی L1
۳۰۰.۰۰۰ ۳۰ ۱۰۰*۳۰۰ ستون چپ بالای آخرین آگهی های استخدام L2
۲۰۰.۰۰۰ ۳۰ ۱۰۰*۳۰۰ ستون چپ بالای اخبار L3
۱۵۰.۰۰۰ ۳۰ ۱۰۰*۳۰۰ ستون جپ بالای تبلیغات متنی L4
۷۵.۰۰۰ ۳۰ ستون چپ پایین متنی

 

تبلیغات تلگرام: هر ۱۰۰۰ نفر افزایش عضو  ۹۰.۰۰۰تومان

جهت تبلیغات در پنل /پیامکی /ایمیلی به اعضا با شماره های ۹۵۱۱۹۰۳۲-۰۲۱ و ایمیل info@eshetab.com تماس بگیرید