اهدای حقوق بیکاری از طرف پرتال استخدامی کشور

پرتال استخدامی کشور به منظور کمک به حل مشکل اشتغال٬ علاوه بر راه اندازی سیستمی هوشمند جهت اشتغال زایی و ایجاد ارتباط مناسب بین کارجو و کارفرما٬ برای کمک به کارجویان بین اعضای ثبت نام شده در پرتال قرعه کشی حقوق بیکاری برگزار می کند.(تا کنون ۱۰ دوره قرعه کشی انجام شده است)

جهت شرکت در قرعه کشی ابتدا باید به عنوان کارجو در وب سایت ثبت نام کنید و پس از تکمیل ثبت نام خود  ۵۰۰۰۰ ریال هدیه عضویت دریافت کنید.

کاربرانی در قرعه کشی شرکت می کنند که یکی از دو موارد زیر را انجام داده باشند

 

قرعه کشی در پایان هر فصل برگزار می شود و جوایز شامل برخی موارد زیر می باشد